Υπερδιπλάσια των περυσινών ήταν τα κέρδη δευτέρου τριμήνου της Unicredit, καθώς η δεύτερη σε μέγεθος τράπεζα της Ιταλίας κατέγραψε κέρδη από την επαναγορά ομολόγων έκδοσής της, ενώ μειώθηκαν οι προβλέψεις για επισφάλειες.

Τα καθαρά κέρδη της τράπεζας ανήλθαν στα 361 εκατ. ευρώ από 169 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των οικονομολόγων. Τα 254 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε κέρδη από την επαναγορά χρεογράφων της Unicredit, αξίας 4,2 δισ. ευρώ.