Αύξηση 5,4% κατέγραψε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) το α' εξάμηνο του 2013, έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Ρουμανίας (INS).

Η θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται, κυρίως, στην ανοδική πορεία του κλάδου της μεταποιητικής βιομηχανίας την προαναφερθείσα περίοδο (+5,7%).

Η μεγαλύτερη άνοδος (ανά κατηγορίες βιομηχανικών κλάδων) καταγράφηκε στα κεφαλαιουχικά αγαθά (+16,8%), στα διαρκή αγαθά (+5,7%)και στα ενδιάμεσα αγαθά (+4,5%).

Τον Ιούνιο του 2013, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) σημείωσε αύξηση 1,3% έναντι του προηγούμενου μήνα και κατά 6,7% σε σχέση με τον Ιούνιο 2012. Η ανοδική πορεία του γενικού δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούνιο, σε σχέση με τον Μάιο οφείλεται στην αύξηση που καταγράφηκε στην εξορυκτική (+12%) και την μεταποιητική βιομηχανία (+2,8%), τονίζεται στην ανακοίνωση του INS.