Διατηρείται η αξιολόγηση του «ΑΑΑ» της Γερμανίας από τον οίκο Fitch, με τις προοπτικές (outlook) να παραμένουν σταθερές.

Ο οίκος επισημαίνει ότι η γερμανική κυβέρνηση εμφανίζει επιδόσεις καλύτερες των στόχων της σε κάποιους βασικούς δημοσιονομικούς δείκτες, παρουσιάζοντας δομικό πλεόνασμα για το 2012, για πρώτη φορά από την επανένωση.

Παράλληλα, εκτιμά ότι το γερμανικό χρέος έχει κορυφώσει και πλέον έχει όλα τα εχέγγυα για να κινηθεί πτωτικά.

Η οικονομία αναπτύσσεται, τα επιτόκια είναι χαμηλά και η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι ευνοϊκή. Έτσι, παρότι το γερμανικό χρέος κυμαίνεται στο 81,9% του ΑΕΠ και είναι αυξημένο σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών «ΑΑΑ» (49%), εντούτοις, δικαιολογεί την παραμονή στην κατηγορία αυτή.