Καθαρά κέρδη 223,9 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο ΟΤΕ για το α΄ εξάμηνο του έτους, μειωμένα σε σχέση με τα 396,6 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος. Σε επίπεδο β΄ τριμήνου τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 57,2 εκατ. ευρώ έναντι 94,6 εκατ. ευρώ πέρυσι. 

Ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο εξαμήνου διαμορφώθηκε στα 1,968 δισ. ευρώ, από τα 2,189 δισ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας κάμψη 10,1%, ενώ σε επίπεδο β΄ τριμήνου διαμορφώθηκε στα 1,002 δισ. ευρώ μειωμένα κατά 8,6% που αντιστοιχεί στο μικρότερο ποσοστό μείωσης εσόδων των τελευταίων 4 τριμήνων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Συνεχίστηκε η πίεση στον κύκλο εργασιών του Ομίλου, λόγω της έντονης επίδρασης των μειώσεων των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας τόσο στις δραστηριότητες της σταθερής όσο και της κινητής τηλεφωνίας. Στην κινητή τηλεφωνία, σχεδόν τα 2/3 της μείωσης των εσόδων, σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2012, οφείλονται στις μειώσεις των τελών τερματισμού κινητής. Εξαιρουμένων των μειώσεων των τελών τερματισμού κινητής και της συνεισφοράς της Hellas Sat το Β’ τρίμηνο του 2012 (αποενοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2013), τα έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν κατά σχεδόν 4% το τρίμηνο.

Αναλυτικότερα για το β΄ τρίμηνο του 2013 ο ΟΤΕ εμφανίζει: 

* Αύξηση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA Ομίλου στο 35,1%
* Ισχυρή απόδοση της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας
- Μικρότερη μείωση εσόδων που έχει επιτευχθεί από το β’ τρίμηνο 2010
- Λειτουργική κερδοφορία EBITDA αυξημένη κατά 570 μονάδες βάσης, στο 34,2% από 28,5%
* Μείωση του κόστους μισθοδοσίας στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας κατά 18%
* Μείωση των συνολικών λειτουργικών εξόδων κατά 10,2% (εξαιρουμένων αποσβέσεων και προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης)
* Ελάττωση του ρυθμού μείωσης εσόδων του Ομίλου
* Ταμειακές ροές αυξημένες κατά 20% το πρώτο μισό του 2013
* Μείωση τρέχοντος καθαρού δανεισμού σε επίπεδα 1,2 φορές EBITDA

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε τα εξής: «Είμαστε υπερήφανοι για τα εξαιρετικά ανθεκτικά αποτελέσματα που καταγράψαμε το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς. Παρά τη μείωση των τελών διασύνδεσης, τον έντονο ανταγωνισμό στην ευρυζωνικότητα και την κινητή, τις συνεχιζόμενες πιέσεις από το οικονομικό περιβάλλον και τις πάγιες καθυστερήσεις στις εγκρίσεις των προγραμμάτων μας από το Ρυθμιστή τα έσοδά μας μειώθηκαν με χαμηλότερους ρυθμούς ενώ η λειτουργική μας κερδοφορία ενισχύθηκε. Η ανάκαμψη της σταθερής στην Ελλάδα συνεχίζεται με επιτυχία, με απόδειξη τη σημαντική ενίσχυση του περιθωρίου EBITDA καθώς υλοποιούνται με επιτυχία οι πρωτοβουλίες μας μείωσης κόστους».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Με την ολοκλήρωση της πώλησης της Globul και τις πρόσφατες ενέργειες που ολοκληρώνουν το πλάνο αναχρηματοδότησης του δανεισμού του Ομίλου, είμαστε στην καλύτερη χρηματοοικονομική κατάσταση των τελευταίων ετών και μπορούμε, ακόμη πιο αποτελεσματικά, να εστιάσουμε στις δραστηριότητές μας και να πραγματοποιήσουμε επενδύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας».


Προοπτικές

Ο ΟΤΕ αναμένει συνέχιση της πίεσης στα έσοδα, τα επόμενα τρίμηνα, λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών, της μείωσης των εισοδημάτων από την υψηλότερη φορολογία και του έντονου ανταγωνισμού σε όλες του τις δραστηριότητες. Επιπλέον, η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις επιδόσεις του προηγούμενου έτους θα συνεχίσει να επηρεάζεται από τις διαδοχικές μειώσεις των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας, που πραγματοποιήθηκαν το 2012 και στις αρχές του 2013. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να εστιάζει στη μείωση του κόστους και να επενδύει επιλεκτικά σε λύσεις που θα ενισχύσουν μελλοντικά τις ροές των εσόδων και την ικανοποίηση των πελατών. Η σημαντικά ενισχυμένη χρηματοοικονομική του θέση, επιτρέπει στον ΟΤΕ να εστιάσει στην υλοποίηση της στρατηγικής του σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται.

TAGS