Δεν είναι πιθανή - σε μεσοπρόθεσμη βάση - η επιστροφή της κροατικής οικονομίας σε σταθερά και υγιή επίπεδα ανάπτυξης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's.

«Λαμβάνοντας υπόψη την αδύναμη ζήτηση από το εξωτερικό και τις δυσκολίες στην κατεύθυνση της οικονομίας προς τις εξαγωγές, τα οφέλη που συνήθως προκύπτουν από την ένταξη μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως να μην «αναπτυχθούν» πλήρως στην Κροατία και ως εκ τούτου, η ανάκαμψη σε υγιή ρυθμό ανάπτυξης, σε μεσοπρόθεσμη βάση, δεν είναι πιθανή» ανέφερε ο οίκος.

Η κροατική οικονομία εξακολουθεί να είναι σχετικά ανταγωνιστική και παρουσιάζει αργό ρυθμό ανάπτυξης, που βασίζεται σε υψηλό βαθμό στην εγχώρια ζήτηση, την αύξηση του χρέους και του ελλείμματος και σημαντικές εξωτερικές αδυναμίες.

Σε σύγκριση με άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004 (και έπειτα), η Κροατία παρουσιάζει καλύτερο επίπεδο ευημερίας. Ωστόσο, η παγκόσμια οικονομική κρίση ξεσκέπασε την αδυναμία ενός οικονομικού μοντέλου που εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την ιδιωτική κατανάλωση, τονίζεται.

Η οικονομία της Κροατίας ήρθε αντιμέτωπη με την ύφεση, έπειτα από την περίοδο ανάπτυξης της οικονομίας από το 2001 μέχρι και το 2007. Το 2012, η πραγματική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 2% σε πραγματικούς όρους και ο οίκος Moody's προβλέπει περαιτέρω μείωση κατά 1,2% το 2013 και οριακή ανάκαμψη 0,3% το 2014.