Το κυπριακό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνηθεί η στρατηγική για τη σταδιακή και προσεκτική χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων τα οποία επιβλήθηκαν για διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη αυτό οι περιορισμοί στην διακίνηση χρημάτων εντός της Κύπρου μπορεί να διαρκέσουν μέχρι τον Μάρτιο του 2014.

Με βάση τον οδικό χάρτη, που συμφωνήθηκε με την τρόικα και δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, η κατάργηση των περιοριστικών μέτρων θα πραγματοποιηθεί σε δύο κύριες φάσεις. Αρχικά θα καταργηθούν τα περιοριστικά μέτρα για συναλλαγές εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη συνέχεια θα καταργηθούν τα περιοριστικά μέτρα για συναλλαγές στη διασυνοριακή διακίνηση κεφαλαίων.

Ο οδικός χάρτης συνδέει τα διάφορα στάδια άρσης των περιοριστικών μέτρων, με συγκεκριμένα ορόσημα που σχετίζονται με την ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάρθρωση του κυπριακού τραπεζικού τομέα και τα οποία είναι καθοριστικά για την αναδόμηση της εμπιστοσύνης των καταθετών στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα και βοηθούν στην οικονομική ανάκαμψη.

Για την κατάργηση όλων των περιοριστικών μέτρων για μεταφορά χρημάτων εκτός Κύπρου, τίθεται ως προϋπόθεση η πρόοδος του προγράμματος στήριξης και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη οι περιορισμοί στην διακίνηση χρημάτων εντός Κύπρου μπορεί να παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τον Μάρτιο του 2014.