Την Παρασκευή 30 Αυγούστου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα ανακοινώσει η Eurobank Ergasias τα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2013.