Στο ποσό των 2.130,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών τον Ιούνιο έναντι 2.295,1 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 7,2%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Μείωση 8,7% παρουσίασε και η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, η οποία διαμορφώθηκε σε 3.799,6 εκατ. ευρώ έναντι 4.161,0 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Όσον αφορά στο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2012 - Ιουνίου 2013, η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών αυξήθηκε κατά 11,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2011 – Ιουνίου 2012, ενώ η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων παρουσίασε μείωση 1,8%.