Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας και ύψους 1 δισ. ευρώ θα προχωρήσει ο ΟΔΔΗΧ την Τρίτη13 Αυγούστου.