Σε μείωση του βασικού επιτοκίου Χορηγήσεων (ΒΕΧ), κατά 25 μονάδες βάσεως, με ημερομηνία ισχύος την 2/9/2013, προχώρησε η Alpha Bank.

Η κίνηση αυτή έγινε στo πλαίσιο εναρμονίσεως των προσφερομένων προϊόντων της πρώην Εμπορικής Τραπέζης.

 

TAGS