Έλλειμμα 7,93 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 7,18 δισ. ευρώ εμφάνισε την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2013 η κεντρική διοίκηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 24,76 δισ. ευρώ, από 25,99 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, διαμορφώθηκαν σε 33,88 δισ. ευρώ από 32.6 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2012.