Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη θέσπιση του πλαισίου ίδρυσης Οργανώσεων Παραγωγών, Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στο γαλακτοκομικό τομέα υπέγραψε ο αναπληρωτής Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάξιμος Χαρακόπουλος. 

Με την ΚΥΑ, που προωθήθηκε για συνυπογραφή στον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστή Χατζηδάκη, εφαρμόζονται κανονισμοί της ΕE που αφορούν την αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών, Ενώσεων Αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και τις διαπραγματεύσεις συμβολαίων στον γαλακτοκομικό τομέα.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σκοπός της Απόφασης είναι η δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την καλύτερη οργάνωση των παραγωγών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αναδιάρθρωση του τομέα στο μέλλον, στην ουσιαστική συνεργασία των παραγωγών νωπού γάλακτος με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως μεταποιητές, εμπόρους και διανομείς, μέσα από τη συγκρότηση ισχυρών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και την εφαρμογή πρακτικών συμβολαιακής γεωργίας.

Η ΚΥΑ καθορίζει ως κριτήρια αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΟΠΓ):

α) τον ελάχιστο αριθμό μελών και

β) την εμπορευόμενη ετήσια παραγωγή γάλακτος.

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια αυτά διαφοροποιούνται αναλόγως την Περιφέρεια δραστηριοποίησης αλλά και το είδος γάλακτος. Η διαφοροποίηση γίνεται με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα της διάρθρωσης του κλάδου ανά Περιφέρεια, δηλαδή το συνολικό αριθμό παραγωγών και τη συνολική εμπορευόμενη παραγωγή γάλακτος.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως κριτήριο αναγνώρισης των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (ΔΟΓ) -οι οποίες συγκροτούνται από παραγωγούς γάλακτος και από μεταποιητές ή εμπόρους- η άσκηση «σημαντικού μεριδίου» των οικονομικών δραστηριοτήτων (παραγωγή και αξιοποίησης του νωπού γάλακτος) από τα μέλη μιας ΔΟΓ. Ως «σημαντικό μερίδιο» ορίζεται το 1/3 της παραγωγής και αξιοποίησης του νωπού γάλακτος στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΟΓ (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο).

Μάξιμος Χαρακόπουλος: «Θέλουμε την καρδάρα γεμάτη με ελληνικό γάλα»

«Δημιουργούμε νέα δεδομένα στο συνεργατισμό των γαλακτοπαραγωγών με τη θέσπιση για πρώτη φορά πλαισίου για την ίδρυση Οργανώσεων Παραγωγών, Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στο γαλακτοκομικό τομέα. Βήμα-βήμα προχωράμε με στόχο τη μείωση του ελλείμματος σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Στηρίζουμε τους παραγωγούς και αναβαθμίζουμε το ρόλο τους στην αγορά γάλακτος. Θέλουμε την καρδάρα γεμάτη με ελληνικό γάλα».

Τα παραπάνω τόνισε σε δήλωσή του ο κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο οποίος επίσης τόνισε πως μόνο μέσα από τη συνένωση δυνάμεων οι γαλακτοπαραγωγοί μπορούν να εξασφαλίσουν τη μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού.

Πρόσθεσε πως οι αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών, θα μπορούν να διαπραγματεύονται επί ίσοις όροις με τους αγοραστές γάλακτος στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας.

Ακολουθούν οι πίνακες με τα κριτήρια αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΟΠΓ):

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Κριτήρια αναγνώρισης ΟΠΓ στο Αγελαδινό γάλα:

Περιφέρεια

Aριθμός παραγωγών

Ελάχιστη ετήσια εμπορευόμενη ποσότητα σε τόνους

ΚΡΗΤΗΣ

5

500

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

5

500

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

5

500

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

5

500

ΑΤΤΙΚΗΣ

5

1500

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

5

2000

ΗΠΕΙΡΟΥ

15

2000

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

15

2000

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

15

4000

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

20

2000

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

20

3000

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

20

4500

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

20

5000

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Κριτήρια αναγνώρισης ΟΠΓ στο πρόβειο και γίδινο γάλα:

Περιφέρεια

Ελάχιστος αριθμός παραγωγών

Ελάχιστη ετήσια εμπορευόμενη ποσότητα σε τόνους

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

10

200

ΑΤΤΙΚΗΣ

20

1000

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

20

1000

ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ

20

1000

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

30

1500

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

30

1500

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

30

1500

ΚΡΗΤΗΣ

30

1500

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

30

2000

ΗΠΕΙΡΟΥ

40

1500

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

50

2500

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

50

3500

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

50

3500