Τον Μάιο του 2012 υπήρχε έντονη επιθυμία από όλες τις πολιτικές πλευρές να αποφευχθεί το μνημόνιο, δήλωσε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Πανίκος Δημητριάδης, καταθέτοντας στην Ερευνητική Επιτροπή για την Οικονομία.

«Με βάση τα δεδομένα που είχαμε μπροστά μας τότε, πιστεύαμε ότι θα αποφύγουμε το μνημόνιο», ανέφερε ο κ. Δημητριάδης, ωστόσο, όπως υποστήριξε, υπήρξε ραγδαία επιδείνωση τον Μάιο και τον Ιούνιο στις δύο συστημικές τράπεζες.

«Η Τράπεζα Κύπρου μας διαβεβαίωνε ότι δεν θα χρειαστεί κρατική στήριξη. Η Λαϊκή μάς έλεγε ότι θα χρειαστεί, αλλά θα κάλυπτε μέρος του ποσού», σημείωσε.

Σύμφωνα επίσης με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου η προηγούμενη κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι έκανε προσπάθεια να βρει εξωτερικό δάνειο για να καλύψει τις ανάγκες της Λαϊκής.

Η κατάθεση του κ. Δημητριάδη στην Ερευνητική Επιτροπή συνεχίζεται και αναμένεται να είναι πολύωρη.