Ποσό ύψους 1,3 δισ. ευρώ άντλησε στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας 13 εβδομάδων, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, με την απόδοση να παραμένει σταθερή συγκριτικά με την προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 4,02%.  Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,866 δισεκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,87 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013, στις 12 μ.μ.