Λίγες μόλις εβδομάδες μετα την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας γίνεται πράξη το πρόγραμμα στήριξης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο διασυνοριακό εμπόριο με μορφή εγγυήσεων. 

Αυτές τις μέρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την παροχή των σχετικών εγγυήσεων σε σχέση με τη χρηματοδότηση που παρέσχε ελληνική τράπεζα σε εταιρεία στον τομέα των τροφίμων που εχει την έδρα της στην Αττική. Πρόκειται για εγγυήσεις ύψους 1,275 εκατ. ευρώ που παρέχει η ΕΤΕπ

Στο στάδιο της ολοκλήρωσης βρίσκεται η επεξεργασία και άλλων σχετικών αιτημάτων. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι να ενισχύσει το διασυνοριακό εμπόριο της Ελλάδας, να συμβάλλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρησεις, να μειωσει το κοστος των συναλλαγων και να εξασφαλίσει, εμμεσα αλλα ουσιαστικά, την διατήρηση θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων.

Με τον τρόπο αυτό – αλλα και με άλλες πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη —η ΕΤΕπ παρουσιάζεται αποφασισμένη να συμβάλλει με συγκεκριμένα προγράμματα- στην σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας και την μετάβαση απο την ύφεση στην ανάπτυξη.

«Η ΕΤΕΠ δεν είναι μια οποιαδήποτε Τράπεζα, ειναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τονίζει, άλλωστε, με κάθε ευκαιρία ο πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Βέρνερ Χόιερ.

Αυτό σημαίνει ότι εταιρείες που μέχρι τώρα αντιμετώπιζαν δυσκολίες, κυρίως λόγω της διστακτικότητας των ελληνικών τραπεζών αλλα και της επιφυλακτικότητας ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων προς τη χώρα μας, μπορούν τώρα πια να κάνουν με απλούστερο τρόπο εισαγωγές και εξαγωγές. Γιατί μεσολαβεί η ΕΤΕπ και εγγυάται κατα 85% τη χρηματοδότηση των σχετικών συναλλαγών από τις ελληνικές τράπεζες.

Πρόκειται για σημαντικά μέτρα που προβλέπονται στο σχετικό πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο διασυνοριακό εμπόριο. Η σχετική συμφωνία υπεγράφη στις 12 Ιουνίου στην Αθήνα από τον κ. Χόιερ, εκπροσώπους ελληνικών συστημικών τραπεζών και στελέχη διεθνών πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Το ύψος των εγγυήσεων που παρέχει η ΕΤΕπ σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ, βάσει των οποίων είναι δυνατή η διευκόλυνση της χρηματοδότησης εισαγωγών και εξαγωγών (σύμφωνα με υπολογισμούς) συνολικού ύψους 1,5 δις. ευρώ ετησίως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην οποία η ΕΤΕπ αποφάσισε να εφαρμόσει αυτό το πρωτότυπο χρηματοδοτικό εργαλείο. Ακριβώς για αυτό χρειάστηκε να ξεπεραστούν πολλά οργανωτικά και νομικά πριν γίνουν δυνατές οι πρώτες συμφωνίες. 

Ήδη εκδηλώνεται ενδιαφέρον από χώρες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα όπως η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία να υπογράψουν αντίστοιχες συμφωνίες.

Κατά την υπογραφή της συμφωνίας η οποία έγινε παρουσία του πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Χόιερ είχε τονίσει ότι το «συγκεκριμένο εργαλειο αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια ζώνη ασφαλείας για τις σημαντικότερες ελληνικές τραπεζες στις συναλλαγές τους με πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Στόχος δε αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας είναι να συμβάλλουμε (ως τράπεζα) ώστε να ξεπεράσουν οι τράπεζες τις επιφυλάξεις που πιθανόν να έχουν για την ανάληψη κινδύνου κατά τη χρηματοδότηση».