Μπορεί ο ΦΠΑ στην εστίαση να μειώθηκε από το 23% στο 13% ωστόσο μόνο το 15% των επιχειρήσεων εστίασης έχουν ανταποκριθεί έως τώρα στις εκκλήσεις να περάσουν τον μειωμένο ΦΠΑ στις τιμές. 

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, περίπου 13.000 από τις 90.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο έχουν ρίξει τις τιμές.