Προτεραιότητα για την επίτευξη του στόχου της βελτίωσης της ενεργειακής αγοράς αποτελεί η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων σ' αυτό τον τομέα της οικονομίας, υπογραμμίζει - μεταξύ άλλων - η Παγκόσμια Τράπεζα, στην τελευταία της έκθεση, που αφορά το πρόγραμμα συνεργασίας με την Αλβανία.

Στην έκθεση επισημαίνεται πως, στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται για την επίτευξη του στόχου ενίσχυσης της ενεργειακής αγοράς, περιλαμβάνονται μέτρα για την εισαγωγή και εφαρμογή αποτελεσματικότερων κανονισμών, που- με τη σειρά τους- θα διευκολύνουν τη λειτουργία της αγοράς και την προμήθεια ενέργειας.

Στην ίδια έκθεση τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι, η ιδιωτικοποίηση της διανομής (των παρόχων) δεν έχει αποφέρει αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση των υπηρεσιών διανομής και χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου της οικονομικής βιωσιμότητας του τομέα.