Επιβράδυνση του ρυθμού απολύσεων καταδεικνύουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση προκειμένου να λάβουν επίδομα ανεργίας μειώθηκε κατά 15.000 σε σύγκριση με την εβδομάδα που έληξε στις 10 Αυγούστου. 

Συγκεκριμένα, οι νέες αιτήσεις διαμορφώθηκαν σε 320.000 την εβδομάδα που τελείωσε στις 10 Αυγούστου, από 335.000 την εβδομάδα που είχε προηγηθεί. 

Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων υποχώρησε κατά 4.000 στις 332.000, φτάνοντας κι αυτός με τη σειρά του στο χαμηλότερο επίπεδο από την εβδομάδα που οδήγησε στην έναρξη της Μεγάλης Ύφεσης. 

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις υποχώρησαν κατά 54.000 στο εποχικά προσαρμοσμένο μέγεθος των 2,97 εκατ. αιτήσεων την εβδομάδα που έληξε στις 3 Αυγούστου.