Τη διάθεση εντόκων γραμματίων ωρίμανσης 13 εβδομάδων ύψους 4,817 εκατ. ευρώ σε φυσικά πρόσωπα σο πλαίσιο της τελευταίας δημοπρασίας ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ.  

Ειδικότερα, ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε ότι κατά την δημόσια εγγραφή για τα Έντοκα Γραμμάτια 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 16 Αυγούστου 2013, υπεβλήθησαν προσφορές ύψους 4,817 εκατ. οι οποίες θα διατεθούν εξ' ολοκλήρου σε τιμή 98,995. 

TAGS