Στη βαθμίδα CCC (high) με αρνητική προοπτική τοποθετηθεί το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Ελλάδας ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης DBRS ο οποίος άρχισε σήμερα να εκδίδει εκτιμήσεις για την χώρα μας.

Οι όροι "high" και "low" τους οποίους χρησιμοποιεί ο DBRS είναι αντίστοιχοι των "+" και "-" των άλλων οίκων αξιολόγησης.

Ο οίκος DBRS θεωρείται σημαντικός οίκος για την ευρωζώνη, αφού είναι ανάμεσα στους τέσσερις –μαζί με τους Standard and Poor's, Moody's και Fitch– που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προκειμένου να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με πιθανά κουρέματα χρέους.

«Ο DBRS σήμερα αξιολόγησε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Ελλάδας στο CCC (high) με αρνητική τάση», ανέφερε ο οίκος σε ανακοίνωσή του.

«Η αξιολόγηση της Ελλάδας υποστηρίζεται από τη δίχως προηγούμενο χρηματοπιστωτική υποστήριξη που είχε λάβει η χώρα αυτή από τους εταίρους της στην ευρωζώνη και η οποία είχε ιδιαίτερα επωφελείς συνέπειες στο κόστος του δανεισμού της, την διάρθρωση αποπληρωμής του χρέους της και τον κίνδυνο που σχετίζεται με την μετακύλιση της προθεσμίας αποπληρωμής» ελληνικών αξιόγραφων, ανέφερε ο οίκος αυτός.

Οι αξιολογήσεις του DBRS συμβάλλουν ώστε η Ιταλία, η Ισπανία και η Ιρλανδία να μην αναγκαστούν να επιβάλουν σε «κουρέματα» –απομειώσεις της ονομαστικής αξίας– του κρατικού χρέους τους και να μπορούν να προσελκύουν επενδυτές.

Η Ελλάδα αξιολογείται από τον Standard & Poor's με B-, από τον Moody's με C και από τον Fitch με B-.