Αύξηση 3% κατέγραψε ο αριθμός των τραπεζικών καρτών (πιστωτικών και χρεωστικών) τον Ιούνιο του 2013, έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2012 και διαμορφώθηκε σε 792.000, ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (ΒοΑ).

Η χρήση των τραπεζικών καρτών στις αστικές περιοχές της χώρας εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στο 80%, ποσοστό που αποδεικνύει – κατά την Κεντρική Τράπεζα – την ταχεία ανάπτυξη των συγκεκριμένων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των καρτών είναι χρεωστικές και χρησιμοποιούνται από τους πολίτες, κυρίως, για την ανάληψη μισθοδοσίας. Οι χρεωστικές κάρτες αντιστοιχούν στο 92% του συνόλου των τραπεζικών καρτών και ο αριθμός τους (τον Ιούνιο) ήταν 58.000, αυξημένος κατά 19% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.