Πτώση 5% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του Ιουνίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2012, έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2012 - Ιουνίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2011 - Ιουνίου 2012,παρουσίασε μείωση κατά 1,8%, έναντι αύξησης 4,6% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 5,0% τον Ιούνιο 2013 προκύπτει από την αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων κατά 30,7% και από τη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 5,5%.

Παράλληλα, σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του Ιουνίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 10,4%, έναντι μείωσης 5,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2012 - Ιουνίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2011 - Ιουνίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 7,0%, έναντι μείωσης 5,8% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία κατά 10,4% τον Ιούνιο 2013 οφείλεται στη μείωση του Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εγχώριας Αγοράς κατά 14,2% και στη μείωση του Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 8,3%.