Στις 2 Σεπτεμβρίου, πρόκειται να πργματοποιηθεί η προγραμματισμένη για σήμερα Πέμπτη έκτακτη γενική συνέλευση της Nutriart η οποία είχε ως μοναδικό θέμα την έγκριση υποβολής της από 21/06/2013 αίτησης πτώχευσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η συνέλευση αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας, και θα πραγματοποιηθέι στις 2 Σεπτεμβρίου ενώ  στις 18 Σεπτεμβρίου θα συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η αίτηση κήρυξης σε πτώχευση της εταιρείας που είχε υποβληθεί στις 21 Ιουνίου.

Ηδη από τις 19 Ιουλίου όλοι οι εργαζόμενοί της έχουν απολυθεί λαμβάνοντας τα δεδουλευμένα, τις αποζημιώσεις, το επίδομα αδείας και το δώρο των Χριστουγέννων. Σήμερα στην εταιρεία συνεχίζουν να εργάζονται περί τα 10 άτομα, κυρίως στο λογιστήριο, τα οποία έχουν σύμβαση ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα μέχρι τον Οκτώβριο.