Κέρδη παρουσίασε στο εξάμηνο του 2013  η Ιονική Ξενοδοχειακή , σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε.

Τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε κέρδη 1,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο, έναντι ζημιών 2,5 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 0,1 εκατ. ευρώ πέρυσι. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 12,7 εκατ. ευρώ έναντι 11,0 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις, που ανήκει στην Alpha Bank ιδρύθηκε το 1957 με σκοπό την ανέγερση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων υψηλών προδιαγραφών. Είναι ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Hilton Αθηνών για το οποίο έχει υπογραφεί με την ομώνυμη διεθνή εταιρία σύμβαση διαχειρίσεως.