Οι ξένες επενδύσεις στη Ρωσία αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2013 λόγω των δανείων από το εξωτερικό, σύμφωνα με τα στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας.  

Οι ξένες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των δανείων, των κεφαλαιακών επενδύσεων και των ροών κεφαλαίων, έφτασαν τα 370,6 δισ. δολ. τους πρώτους έξι μήνες του 2013, ποσό το οποίο είναι 10,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους. 

Το ύψος των δανείων που χορηγήθηκαν από ξένους συνιδιοκτήτες ρωσικών επιχειρήσεων αυξήθηκε 2,3 φορές ενώ τα υπόλοιπα δάνεια 52,9%. 

Οι ρωσικές εταιρείες, που αναζητούν χαμηλότερα επιτόκια, συνήθως εκδίδουν ομόλογα, ή, ένα είναι δυνατόν, δανείζονται από το εξωτερικό για να αποφύγουν τα διψήφια επιτόκια που προσφέρουν οι τοπικές τράπεζες.