Μεγαλύτεροι είναι οι κίνδυνοι παρά το οφέλη από την κατάσταση στη Αίγυπτο σημειώνει με δήλωσή του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) κ. Ανδρέας Ανδρεάδης, αναφερόμενος στις εξελίξεις της Αιγύπτου.  Επισημαίνει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή και όχι θριαμβολογίες .
«Μια πιθανή αποσταθεροποίηση ή και ανάφλεξη της ευρύτερης περιοχής, εγκυμονεί περισσότερους κινδύνους, παρά οφέλη για τον τουρισμό μας. Η ενδεχόμενη θετική επίπτωση στον ελληνικό τουρισμό θα είναι μικρή, της τάξης του 1% - 2% επιπλέον στην τουριστική κίνηση της χώρας», δήλωσε ο κ. Ανδρεάδης, απαντώντας στο ενδεχόμενο ωφέλειας του ελληνικού τουρισμού από τα πρόσφατα γεγονότα στην Αίγυπτο. 

Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη να ενταθεί η μακροχρόνια στρατηγική αναβάθμιση της ποιότητας και της προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και να μην αποπροσανατολίζεται ο τουριστικός τομέας με τα προσωρινά προβλήματα των γειτονικών χωρών.