Μειοδότης σε διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έργο στην Αλβανία αναδείχθηκε η Εγνατία Οδός Α.Ε. (ΕΟΑΕ), ως επικεφαλής κοινοπραξίας και ως εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών συμβούλου σε μεγάλα έργα υποδομής.

Ειδικότερα, ο εν λόγω διαγωνισμός αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου επίβλεψης για την κατασκευή της περιφερειακής οδού του Αυλώνα, μήκους 29 χλμ.

Η διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται σε 31 μήνες και το συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται σε 1.663.300 ευρώ.

Παράλληλα, η Εγνατία Οδός Α.Ε. προχώρησε στις απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη υλοποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου επίβλεψης στον άξονα Ε75 στη Σερβία, στην οποία συμμετέχει σε κοινοπραξία με γαλλική εταιρεία.