Καταρρέει η ελληνική βιομηχανία δομικών κεραμικών προϊόντων, λόγω της ακόμη μεγαλύτερης πτώσης των οικοδομικών εργασιών το 2012 που είχε σαν αποτέλεσμα τις υψηλές ζημιές για τον κλάδο Το πρώτο εξάμηνο τυο 2013 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ  η παραγωγή κεραμικών πλακιδίων ήταν μηδενική ενώ ο όγκος της παραγωγής τούβλων, κεραμιδιών για στέγες και συναφών δομικών κεραμικών σημείωσε πτώση 64,4%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012,

 Τα περισσότερα εργοστάσια του τομέα έχουν διακόψει ουσιαστικά την παραγωγική λειτουργία τους, ελλείψει ζήτησης, καθώς οι αποθήκες τους είναι ακόμη γεμάτες με προϊόντα που παρήχθησαν την προηγούμενη διετία. Παράλληλα, επιταχύνεται η έξοδος επιχειρήσεων του τομέα από την αγορά, με τη μετατροπή τους σε εμπορικές εταιρείες ή εταιρείες ακίνητης περιουσίας.

Το γεγονός αυτό συγκρατεί την πτώση των πωλήσεων των υπολοίπων εταιρειών. Λειτουργώντας υποτυπωδώς και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που τους προσφέρει η νέα εργατική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις περιορίζουν τις ζημιές τους, οι οποίες το 2012 μειώθηκαν σε απόλυτα μεγέθη, αλλά αυξήθηκαν ως ποσοστό των εσόδων τους σε 34%, από 30,6% το 2011.

 Σημειωνεται ότι σημαντική πτώση της παραγωγής των βιομηχανιών του τομέα είχε καταγραφεί την ίδια περίοδο και των τεσσάρων προηγουμένων ετών, καθώς κλιμακωνόταν η καθίζηση της εγχώριας οικοδομικής - κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Ο βιομηχανικός τομέας των δομικών κεραμικών προϊόντων, που αποτελεί έναν από τους παλαιότερους της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας και συγκροτείται πλέον από λίγες μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις και ολοένα και λιγότερες μικρότερες περιφερειακές εταιρείες, εμφανίζει το 2012 ως σύνολο, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρήσεων που συνεχίζουν να λειτουργούν, βελτιωμένα κατά 3% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (6,3 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 12,1% των συνολικών εσόδων του (9% το 2011), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 23% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (11,9% το 2012, από 9,1% το 2011).

Τα συνολικά έσοδα 21 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 52,1 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 15,4 εκατ. ευρώ (-23%). Μείωση των εσόδων παρουσίασαν οι 19 από τις 21 επιχειρήσεις, δηλαδή εννιά στις δέκα.