Συγκεκριμένα κριτήρια και κοινωνικές παραμέτρους θα έχει η ρύθμιση για την άρση των πλειστηριασμών, σύμφωνα με την πρόταση στην οποία φαίνεται πως καταλήγει η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πως θα διατηρήσει το «δίχτυ προστασίας» στις ευπαθείς ομάδες (ανέργους, πολύτεκνους, άτομα με ειδικές ανάγκες), ενώ θα καθιερωθούν οι θεσμοί του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και των «αναγκαίων δαπανών διαβίωσης». 

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή» η πρόταση, την οποία επεξεργάζονται από κοινού τα υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών, θα στηρίζεται κατ' αρχήν στα οικονομικά κριτήρια τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη ή μη ενός ακινήτου σε καθεστώς πλειστηριασμού.

Τα κριτήρια είναι τρία και θα ισχύσουν είτε στο σύνολό τους είτε μεμονωμένα:

- Ο χρόνος παραμονής του ακινήτου σε καθεστώς αναμονής πλειστηριασμού. Η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει στη θέσπιση της 5ετούς προστασίας της κύριας κατοικίας από τους πλειστηριασμούς. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα αποφευχθεί η μαζική προσφορά ακινήτων και θα υπάρξει σταδιακή εκτόνωση, αφού κάθε χρόνο θα «ξεπαγώνουν» ακίνητα των ετών που έπονται του 2008 (δηλ. το 2015 θα βγουν σε πλειστηριασμό τα ακίνητα του 2010 κ.λπ.). 

- Το ανεξόφλητο ποσό του δανείου. Αυτό σημαίνει πως όσοι έχουν πληρώσει περισσότερες δόσεις, θα έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση. 

- Η αντικειμενική αξία. Ως τώρα, μοναδική προϋπόθεση για την προστασία της κύριας κατοικίας είναι η αντικειμενική αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο πρώτης κατοικίας (200.000 ευρώ) προσαυξημένο κατά 50% δηλ. για έναν άγαμο είναι 300.000 ευρώ, για έγγαμο ζευγάρι ανεβαίνει στις 375.000 ευρώ και για κάθε παιδί ανεβαίνει 25.000 ευρώ, με απώτατο όριο τις 450.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη μείωση των παραπάνω ορίων, πιθανότατα κατά 10% τον χρόνο.