Ανοίγει τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου η διαδικασία για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση των ιδιοκτητών που επιθυμούν να τακτοποιήσουν αυθαίρετα κτίσματα.

Στον νέο νόμο (4178/2013) θα ενταχθούν όχι μόνο οι νέες περιπτώσεις τακτοποίησης αλλά υποχρεωτικά και όλες οι παλιές που είχαν προχωρήσει με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο.

Συνολικά ο νέος νόμος αφορά 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, ενώ στο νέο νόμο πρέπει να ενταχθούν και οι 562.000 που υπέβαλλαν δήλωση στο νόμο – Παπακωνσταντίνου ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός από το ΣτΕ.

Οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων θα μπορούν να πληρώσουν τα πρόστιμά τους έως και σε 102 δόσεις, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση θα ορίζεται στα 50 ευρώ και θα παρέχεται η δυνατότητα καταβολής δύο μόνο δόσεων ετησίως, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 300 ευρώ ανά δόση.

Στη νέα ρύθμιση θα πρέπει να υπαχθούν και οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που είχαν προχωρήσει σε τακτοποίηση με παλαιότερες ρυθμίσεις. Ωστόσο, τα ποσά που ήδη έχουν καταβάλει θα συμψηφιστούν και είναι πιθανό σε κάποιες περιπτώσεις όπου τελικά ο ιδιοκτήτης πλήρωσε περισσότερα χρήματα, να υπάρξει επιστροφή του πλεονάζοντος ποσού.

Όποιος υπαχθεί στον νέο νόμο:

- το πρώτο εξάμηνο από τη δημοσίευση του νόμου, το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας 102 μηνών (ή 17 εξαμήνων).

- το δεύτερο εξάμηνο από τη δημοσίευση του νόμου, το πρόστιμο θα πρέπει να καταβληθεί εντός 84 μηνών (ή 14 εξαμήνων).

- το τρίτο εξάμηνο από τη δημοσίευση του νόμου το πρόστιμο καταβάλλεται εντός 60 μηνών (ή 10 εξαμήνων).

-Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 50 ευρώ και η ελάχιστη εξαμηνιαία στα 300 ευρώ.

-Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, μέσα στο πρώτο εξάμηνο, παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού προστίμου. Εάν καταβληθεί το 30% του προστίμου μέσα στο πρώτο εξάμηνο, η έκπτωση περιορίζεται στο 10% του προστίμου.

Σε ό,τι αφορά στις αυθαίρετες κατοικίες πριν το 1975, με αποκλειστική χρήση κατοικίας, εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την καταβολή παραβόλου 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου.

Τα αυθαίρετα διαχωρίζονται σε κατηγορίες, όσα έχουν μικροαυθαιρεσίες αλλά διαθέτουν οικοδομική άδεια, όσα έχουν μεσαίες αυθαιρεσίες, παραβίαση μέχρι 40% στην κάλυψη και τη δόμηση και μέχρι 20% στο ύψος.