Στην επέκταση της δραστηριότητάς της στην Κύπρο προχωρά η  Aztec Money, με στόχο την παροχή υπηρεσιών χρηματοδότησης εμπορίου (Trade Finance).

Η Aztec Money, αποτελεί την εμπορική ονομασία της Aztec Exchange Limited και δραστηριοποιείται ήδη σε 37 εθνικές αγορές.

Στην Κύπρο θα ξεκινήσει μέσα στις επόμενες εβδομαδες, όπου μέσω μιας διεθνούς - καινοτόμας πλατφόρμας δημοπρασιών,  θα διασφαλίσει και στην Κύπρο την ενίσχυση της ρευστότητας των τοπικών επιχειρήσεων, με τη διευκόλυνση εξόφλησης νόμιμων εκδομένων τιμολογίων.

Θα δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο και εξάγουν τα προϊόντα τους,  να θέτουν προς πώληση στην πλατφόρμα δημοπρασιών τα τιμολόγια πελατών τους ξένων αγορών, με τους όρους που οι ίδιοι επιλέγουν, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ρευστότητα σε άμεσο χρόνο.

Πρόσβαση στην πλατφόρμα της Aztec Money έχουν ισχυροί διαχειριστές κεφαλαίων, που αναλαμβάνουν να αποπληρώσουν άμεσα τα παραστατικά χωρίς την απαίτηση προσημείωσης περιουσιακών στοιχείων, ή τον καθορισμό ορίων χρηματοδότησης.

Οι αγοραστές των τιμολογίων (investors) είναι αποκλειστικά και μόνο θεσμικοί επενδύτες, όπως για παράδειγμα Hedge Funds, Asset Managers, Private Banks, ή Insurance Companies, ενώ η θεματοφυλακή και εκκαθάριση των πράξεων γίνεται σε όλα τα νομίσματα, μέσω της Deutsche Bank, στις ΗΠΑ.

Ο κ. Ευθύμιος Γκαϊτατζής, υπεύθυνος ανάπτυξης της εταιρίας για την Ελλάδα και την Κύπρο, σχολιάζοντας την απόφαση της Aztec Money να επεκταθεί στην Κύπρο τονίζει ότι «όπως στην Ελληνική, έτσι και στην Κυπριακή αγορά η ύφεση έστρεψε τον προσανατολισμό των περισσότερων επιχειρήσεων προς τις εξαγωγές. Ωστόσο, η έλλειψη ρευστότητας, αλλά και η αδυναμία του τοπικού τραπεζικού συστήματος να ανταποκριθεί στις ανάγκες του επιχειρείν, αποτέλεσαν για τις κυπριακές εταιρίες εξεπέραστα εμπόδια ανάπτυξης εξωστρεφών δραστηριοτήτων. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η Aztec Money, ενισχύοντας -μέσω της αγοραπωλησίας τιμολογίων- τη ρευστότητα της κυπριακής αγοράς και, κατά συνέπεια, την τόνωση της εξαγωγικής δραστηριότητας των κυπριακών επιχειρήσεων».