Οι καλές επιδόσεις της ΜΕΤΚΑ και η αυξημένη συνεισφορά της ενεργειακής μονάδας συμβάλλουν σε ένα συνολικά καλό τρίμηνο,  για τον όμιλο Μυτιληναίος, σύμφωνα με τη Eurobank Equities, η οποία επίσης αναφέρεται στην αναδιάρθρωσης της Αλουμίνιο που έφερε ξανά την μεταλλουργική μονάδα σε λειτουργική κερδοφορία..
Σε επίπεδο ομίλου, η χρηματιστηριακή κάνει λόγο για μια σημαντική βελτίωση στο κεφάλαιο κίνησης  για το 2013, και διατηρεί την τιμή-στόχο των 6,10 ευρώ και τη σύσταση buy.
  Ωστόσο η Eurobank Equities αναθεωρεί χαμηλότερα τις εκτιμήσεις για τα EBITDA του 2013 κατά 17%  καθώς  παρά τη σημαντική βελτίωση στην Αλουμίνιο, η επιστροφή στην κερδοφορία λαμβάνει χώρα σε ένα πιο ήπιο ρυθμό από ό,τι αναμενόταν.

Για την ενεργειακή μονάδα, η χρηματιστηριακή υποβαθμίζει τις εκτιμήσεις για τις πωλήσεις και την κερδοφορία για μετά από το 2013.

Τονίζει όμως ότι αφήνει τις εκτιμήσεις για τη ΜΕΤΚΑ αμετάβλητες καθώς εκτιμά ότι ενδεχόμενη απώλεια των στόχων της κερδοφορίας λόγω των χαμηλότερων περιθωρίων στο β΄ εξάμηνο, θα μπορούσε να εξισορροπηθεί από την επίσπευση της εκτέλεσης του συμβολαίου στη Συρία και από ενδεχόμενα κέρδη που σχετίζονται με το συμβόλαιο των 1 δισ. ευρώ στο Ιράκ.