Κοντά στην απόκτηση της πλειοψηφίας της τουρκικής εταιρείας Bilyoner βρίσκεται η εισηγμένη εταιρεία Intralot.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Intralot κάνοντας χρήση του δικαιώματος προαίρεσης που κατέχει, έχει συνάψει συμφωνία προκειμένου να αποκτήσει επιπλέον ποσοστό συμμετοχής περίπου 25,01% στην συνδεδεμένη εταιρεία Bilyoner, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα το συνολικό μερίδιο της Intralot στην εταιρεία να ανέλθει σε περίπου 50,01%.

Η Bilyoner είναι τουρκική εταιρεία που λειτουργεί ως ηλεκτρονικός πράκτορας προσφέροντας τα παιχνίδια αθλητικού στοιχήματος του κρατικού οργανισμού “SporToto” τα οποία συνεισφέρουν το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου της εταιρείας καθώς και τα παιχνίδια τύπου Λόττο της κρατικής λοταρίας “Milli Piyango”, μέσω του διαδικτύου στη χώρα.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στις σχετικές εγκρίσεις και σε μια δίμηνη περίοδο αποδοχής του πωλητή μετά από την ως άνω συμφωνία. Το τίμημα για το συγκεκριμένο ποσοστό θα είναι περίπου 10 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η εταιρεία έχει περίπου 8 εκατ. ευρώ μετρητά και δεν έχει δανεισμό.

TAGS