Περίπου 40.000 επιχειρήσεις θα βρεθούν πιο κοντά στο «λουκέτο» μέχρι το τέλος του χρόνου, σύμφωνα με  έρευνα τηςΓΣΕΒΕΕ που έγινε σε συνεργασία με την εταιρεία MARC AE και σε δείγμα 1.200 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων ( μέχρι 49 άτομα προσωπικό) τον Ιούλιο του 2013.

Η έρευνα παρουσιάζεται σήμερα, Τρίτη το μεσημέρι από τη ΓΣΕΒΕΕ δείχνει την τάση ότι οι επιχειρήσεις που θα έχουν κλείσει εντός του 2013 θα ανέρχονται σε 90.000, αριθμός που συνεπάγεται την απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας.

Η έρευνα είχε ως στόχο να αποτυπώσει το οικονομικό κλίμα στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, που αποτελούν το 99,6% των επιχειρήσεων στη χώρα μας.

Ανάμεσα στα βασικά θέματα της έρευνας είναι μεταξύ άλλων η μικρή επιβράδυνση της επιδείνωσης της κατάστασης των επιχειρήσεων (τζίρος, ζήτηση, ρευστότητα), η αδυναμία κάλυψης των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς το κράτος (φόροι, ασφαλιστικές εισφορές), οι σημαντικές δυσκολίες για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στον κλάδο εμπορίου, η επιβεβαίωση των στοιχείων προηγούμενων ερευνών του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ για λουκέτα και απώλεια θέσεων απασχόλησης καθώς και οι προβλέψεις για λουκέτα και απώλεια θέσεων απασχόλησης το επόμενο διάστημα.