Αύξηση μεγεθών παρουσίασε στο εξάμηνο του 2013 η βιομηχανία γάλακτος Κρι Κρι. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε   35,384 εκ. ευρώ έναντι   30,606 εκ. ευρώ το εξάμηνο του 2012, σημειώνοντας αύξηση 15,6%.

Σε ότι αφορά τα μεγέθη της κερδοφορίας, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε  5,902 εκ. ευρώ έναντι  6,128 εκ. ευρώ  το εξάμηνο του 2012, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε   4,781 εκ.ευρώ, έναντι  4,645 εκ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε   4,182 εκ. ευρώ , έναντι  3,982 εκ. ευρώ  της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

 

Σύμφωνα με την εταιρία, τα μεγέθη της κερδοφορίας επηρεάστηκαν αρνητικά από τις αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών που παρουσιάστηκαν στο δεύτερο τρίμηνο και επέφεραν μείωση του μικτού περιθωρίου των γαλακτοκομικών κατά 2,5 μονάδες περίπου, καθώς και από τις αυξημένες δαπάνες προωθήσεων και διαφήμισης.

Στον τομέα του παγωτού, όπου οι πωλήσεις του ομίλου παρουσίασαν οριακή μείωση κατά 0,7%, προωθήθηκε ενεργά η επέκταση του δικτύου πωλήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα προχώρησε η αναδιάρθρωση του δικτύου στην πΓΔΜ και στη Βουλγαρία, μιας και πλέον οι πωλήσεις της εταιρίας πραγματοποιούνται μέσω τοπικών αντιπροσώπων.

Παράλληλα, η εταιρία συνέχισε να ενισχύει την αναγνωρισιμότητά της, μέσω τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων, αλλά και αξιοποιώντας την ελληνική προέλευση των προϊόντων της.

Στο γιαούρτι, λόγω της άσχημης οικονομικής συγκυρίας, η εταιρία συνεχίζει να ακολουθεί πολιτική ανταγωνιστικών τιμών, προωθώντας παράλληλα τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα προϊόντα γιαουρτιού που παράγει για την ελληνική αγορά. Η πρόσφατη διαφημιστική καμπάνια της, επικεντρωμένη στη φρεσκάδα των γιαουρτιών της εταιρίας που παράγονται από γάλα που συλλέγεται, επεξεργάζεται και συσκευάζεται σε λιγότερο από 24 ώρες, βοήθησε σημαντικά στην ενίσχυση των μεριδίων αγοράς στην εσωτερική αγορά.

Ταυτόχρονα, η εταιρία καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες για την ενίσχυση των εξαγωγών της σε χώρες της δυτικής Ευρώπης όπου δραστηριοποιείται, καθώς και για την είσοδό της σε μεγάλες αγορές που δε διαθέτει παρουσία. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η είσοδός της στην αγορά ελληνικού γιαουρτιού της Μ. Βρετανίας, με το ξεκίνημα της συνεργασίας της με τη γνωστή αγγλική αλυσίδα super market Waitrose.

Αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών ήταν να επιτύχει αύξηση στις πωλήσεις γαλακτοκομικών κατά 23,4%.

Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, συνεχίζεται η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος για το παγωτό, που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/04, για το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά κλιμάκια περισσότερο από το 50% του συνολικού προϋπολογισμού.

 

Επιπλέον, η ισχυρή ανάπτυξη που παρουσιάζει ο κλάδος των γαλακτοκομικών δημιουργεί άμεσα την ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικής δυναμικότητας στο εργοστάσιο γιαουρτιού. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζονται επενδύσεις € 8 εκατ., έναντι € 5 εκατ. που είχαν σχεδιαστεί αρχικά, με ορίζοντα υλοποίησης ως το καλοκαίρι 2014.