Αύξηση 22% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της MLS Πληροφορική  το πρώτο εξάμηνο του 2013 και ανήλθε σε 3,75 εκατ. ευρώ έναντι 3,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 21% και ανήλθαν σε 805 χιλ. ευρώ έναντι 668 χιλ. ευρώ πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 2,32 εκατ. ευρώ έναντι 2,07 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012 (αύξηση 12%).

Με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MLS κ. Ιωάννης Καματάκης σημείωσε ότι «διανύουμε το τέταρτο συνεχόμενο ανοδικό τρίμηνο. Πιστεύουμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα ενταθεί τα επόμενα τρίμηνα. Μετά την αγορά των smartphones, η ΜLS στο τρίτο τρίμηνο που διανύουμε εισήλθε και στην αγορά των tablets με τέσσερα νέα μοντέλα. Εντείνουμε τις επενδύσεις μας σε έρευνα και ανάπτυξη και ετοιμάζουμε  νέα προϊόντα με αιχμή του δόρατος την καινοτομία».