Η ισπανική στατιστική υπηρεσία δήλωσε σήμερα ότι η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας το 2012 ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Η υπηρεσία, ΙΝΕ, ανακοίνωσε ότι το ισπανικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε 1,6% το 2012, σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση για συρρίκνωση 1,4%. Η εγχώρια ζήτηση που ήταν ασθενέστερη από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως, συνέβαλε στην αναθεώρηση, σύμφωνα με το ΙΝΕ.

Η ισπανική οικονομία βρέθηκε σε ύφεση δύο φορές τα τελευταία πέντε χρόνια, αν και η υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας έχει υποχωρήσει φέτος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΙΝΕ.

Η ΙΝΕ δήλωσε επίσης ότι υποβάθμισε την εκτίμησή της για την ανάπτυξη του ΑΕΠ το 2011 στο 0,1% έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 0,4% εξαιτίας της ασθενέστερης εξωτερικής ζήτησης.