Μικρή μείωση ζημιών σημείωσε η Φουρλής στο πρώτο εξάμηνο του 2013 οι οποίες διαμορφώθηκαν  στα  8 εκατ. ευρώ  από 9,6 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Οι πωλήσεις σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν στα 176,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 5,4% σε σχέση με το εξάμηνο του 2012. 

Οι ζημιές προ φόρων του ομίλου ανήλθαν στα 9,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10,8 εκατ. πέρυσι ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα 5,8 εκατ. ευρώ, από 3,3 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2012. 

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις  111,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013 μειωμένες κατά 9,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Το EBITDA ανήλθε στα   5,2 εκατ. ευρώ έναντι   3,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012, ενώ παρουσίασε ζημίες προ φόρων   4,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών  6,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργεί ένα σημείο παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, ενώ αναμένεται η λειτουργία δύο ακόμη αντίστοιχων σημείων στην Ελλάδα έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2013.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 2,0% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2012, στα  52,2 εκατ. ευρώ. Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών είχε EBITDA  2,3 εκατ.  ευρώ σε σχέση με   2,1 εκατ. ευρώ  το αντίστοιχο διάστημα του 2012, ενώ οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε   1,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών   813 χιλ.ευρώ  το πρώτο εξάμηνο του 2012. Ο Όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 87 καταστήματα Intersport συνολικά, (Ελλάδα 41, Ρουμανία 22, Τουρκία 17, Βουλγαρία 4 και Κύπρο 3) έναντι 84 στο τέλος του 2012.

Τέλος, η δραστηριότητα χονδρικής ηλεκτρικών ειδών, παρουσίασε πωλήσεις 10,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013 και ζημιές προ φόρων  955 χιλ. ευρώ

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον βραχυπρόθεσμα, ο Όμιλος Fourlis επιδιώκει με προσεκτικές κινήσεις την διαμόρφωση πλαισίου για την αναπτυξιακή προοπτική του, με σημεία αναφοράς τη μείωση του κόστους λειτουργίας και τη διασφάλιση της ρευστότητας, σημειώνεται στην ανακοίνωση.