Οι αναλυτές της Saxo Bank αναμένουν το τρίτο τρίμηνο να είναι θετικό για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ενώ θεωρούν ότι το συγκεκριμένο τρίμηνο μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο μεταστροφής, σηματοδοτώντας το τέλος του εύκολου χρήματος και την στροφή προς την αργή απόσυρση της «Ποσοτικής Χαλάρωσης» (Quantitative easing). Ο Godot τον οποίο αναμένει η Saxo Bank είναι η «κλήση αφύπνισης» – οι αλλαγές που χρειάζεται η παγκόσμια οικονομία για να βρεθεί στη σωστή πορεία.

Σε αυτό το τρίμηνο οι χρηματιστηριακές αγορές μπορούν να λάβουν ώθηση από τις πολιτικές των Κεντρικών Τραπεζών αλλά και από εκείνη την ομάδα των πολιτικών, η οποία είναι πολύ πρόθυμη να καθυστερήσει κάθε πραγματική μεταρρύθμιση. Η ισχνή ανάπτυξη που παρατηρείται εκτός των Η.Π.Α. και της Ευρώπης, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ιδανική για την οικονομία, παρέχει ισχυρή στήριξη στις χρηματιστηριακές αγορές διατηρώντας τους επενδυτές σε εγρήγορση.

Οι αναλυτές της Saxo Bank πιστεύουν ότι για να συμβεί μία πραγματική ανάκαμψη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 80% της οικονομίας, χρειάζεται να ενεργοποιηθούν, μέσω του δανεισμού και των ρυθμίσεων, ώστε να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Το τρίμηνο αυτό θα φιλοξενήσει ένα σημαντικό γεγονός το οποίο δεν είναι άλλο από τις Γερμανικές εκλογές στις 22 Σεπτεμβρίου. Μόνο μετά τις εκλογές θα δούμε μία πιο αποφασιστική προσπάθεια από τη νέα Γερμανική κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο να διαμορφώσουν την Γερμανική Ευρωπαϊκή πολιτική. Σήμερα, το πρόβλημα της Ευρώπης παραμένει ο χρηματοπιστωτικός τομέας με τράπεζες να χαρακτηρίζονται από ανεπάρκεια ιδίων κεφαλαίων, ένα θέμα που χρειάζεται να λυθεί πριν η πίστωση ρεύσει ξανά στην Ευρώπη.

Ο Steen Jacobsen, Chief Economist της Saxo Bank, σχολιάζει:

“Η Ευρώπη δεν μπορεί να αποτρέψει για πολύ ακόμα την αλλαγή και θα πρέπει να σταματήσει να προσποιείται πολύ σύντομα. Το επόμενο τρίμηνο φαίνεται καλό για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, αλλά πιστεύουμε ότι η επόμενη άνοδος των οικονομικών κύκλων και των χρηματοοικονομικών προϊόντων δεν θα έρθει μέχρι το 2017, για αυτό απολαύστε αυτό το τρίμηνο όσο διαρκεί.”

«Εάν όντως έρχεται η αρχή του τέλους της “Ποσοτικής Χαλάρωσης” αυτό το τρίμηνο, υπάρχει ακόμα η πιθανότητα να μπορεί να είναι η αφετηρία για ένα ιστορικό χαμηλό στα επιτόκια το 2014, όταν ο τελικός λογαριασμός πρόκειται να λήξει»

Η Saxo Bank

Η Saxo Bank είναι μια διεθνής τράπεζα επενδύσεων, η οποία ειδικεύεται σε συναλλαγές και επενδύσεις στα διεθνή χρηματιστήρια μέσω του διαδικτύου. Ως επίσημα αδειοδοτημένη και πλήρως ελεγχόμενη Ευρωπαϊκή τράπεζα, η Saxo Bank παρέχει τη δυνατότητα σε ιδιώτες επενδυτές και θεσμικούς πελάτες να διαπραγματεύονται Συνάλλαγμα, Συμβόλαια Επί της Διαφοράς (CFDs), Μετοχές, Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ), Δικαιώματα Προαίρεσης και άλλα παράγωγα χρηματιστηριακά προϊόντα, μέσα από τις τρεις εξειδικευμένες και πλήρως ενοποιημένες πλατφόρμες συναλλαγών, τη SaxoWebTrader, τη SaxoTrader και την εφαρμογή SaxoMobileTrader, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 20 γλώσσες. Η Saxo Bank προσφέρει υπηρεσίες επαγγελματικής διαχείρισης κεφαλαίων και χαρτοφυλακίου μέσω της Saxo Bank Asset Management που εξυπηρετεί πελάτες με μεγάλη περιουσία και θεσμικούς επενδυτές. Παράλληλα, προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες και συμβουλές σε ιδιώτες πελάτες μέσω της Saxo Privatbank. Η έδρα του Ομίλου της Saxo Bank βρίσκεται στην Κοπεγχάγη, ενώ διατηρεί γραφεία σε Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή, Λατινική Αμερική και Αυστραλία.