Στην υπογραφή τριών νέων συμφωνιών με τις εταιρείες του Ομίλου των αδελφών Σαράντη και συγκεκριμένα με τη Γαλακτοβιομηχανία Λαρίσης Α.Ε «Όλυμπος», την «Τυράς Α.Ε.» και τη Βιομηχανία Γάλακτος Ξάνθης Α.Ε. «Ροδόπη Α.Ε», προχώρησε η τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο του προγράμματος  συμβολαιακής γεωργίας με γάλα και ενεργειακές καλλιέργειες.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε ήδη με την παροχή ρευστότητας προς τους παραγωγούς και θα ολοκληρωθεί με την αγορά του προϊόντος από τις εταιρείες και την έγκαιρη εξόφληση των παραγωγών, καλύπτοντας έτσι το συνολικό παραγωγικό κύκλωμα και διασφαλίζοντας το εισόδημά τους.

Ανάλογη δράση εκτελείται και στον τομέα της κτηνοτροφίας υπογράφοντας την πρώτη συμφωνία στο τομέα των ενεργειακών καλλιεργειών και συγκεκριμένα την καλλιέργεια ηλίανθου.

Πηγή: www.thessalianews.gr