Αύριο Πέμπτη θα τεθεί σε ψηφοφορία το νομοσχέδιο για την κύρωση και έναρξη ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της Ελληνικά Λαχεία και ο νέος παραχωρησιούχος θα αρχίσει να λειτουργεί τα Κρατικά Λαχεία έξι μήνες αργότερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης.

Η παραχώρηση της 12ετούς άδειας για τα Κρατικά Λαχεία στην σύμπραξη των ΟΠΑΠ-Intralot-Scientific Games,  επικυρώνεται στη Βουλή ενώ το σχέδιο νόμου ρυθμίζει παράλληλα το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο διάθεσης και διαχείρισης του μέρους των εσόδων του Δημοσίου από τα Λαχεία, ενώ συμφωνούνται οι υποχρεώσεις των δύο πλευρών. Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Δεκέμβριο η σύμπραξη των ΟΠΑΠ-Intralot-Scientific Games πλειοδότησε, έναντι 190 εκατ. ευρώ, στο διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για την αποκρατικοποίηση των Κρατικών Λαχείων.

Οι όροι της σύμβασης

Στην αιτιολογική έκθεση του ΥΠΟΙΚ που συνοδεύει το νομοσχέδιο αναφέρονται τα κύρια σημεία της σύμβασης. Αναλυτικά:

-Από τη σύμβαση εξαιρούνται ρητώς τα ηλεκτρονικά λαχεία τα οποία έχουν ανατεθεί στον ΟΠΑΠ και το αμοιβαίο λαχειοφόρο ιπποδρομιακό στοίχημα (sweepstake). Πέραν των λαχείων που βρίσκονται σε κυκλοφορία, επαναεισάγεται έπειτα από 10 χρόνια το Ξυστό.

-To ελληνικό δημόσιο κατά την διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης δεσμεύεται ότι δεν θα συστήσει με νόμο νέα λαχεία, ούτε ηλεκτρονικές εκδοχές των κρατικών λαχείων (μέσω διαδικτύου ή κινητών τηλεφώνων), ενώ ο παραχωρησιούχος θα ελέγχεται από την ΕΕΕΠ.

- Το ελάχιστο μέσο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους για κάθε κρατικό λαχείο ορίζεται με τη σύμβαση σε τουλάχιστον 60%. Εξαίρεση είναι το Πρωτοχρονιάτικο με αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους 55%.

- Σε ό,τι αφορά το τίμημα, όπως αναφέρεται έχουν ήδη καταβληθεί 38 εκατ. ευρώ σε λογαριασμό μεσεγγύησης και το εναπομένο ποσό των 152 εκατ.ευρώ θα καταβληθεί το αργότερο έως τις 31/12/2013.

- Ο παραχωρησιούχος θα αποδίδει στο Δημόσιο μηνιαίο ποσοστό 30% επί του μικτού κέρδους (GGR – το ποσό που απομένει εάν από τα έσοδα αφαιρεθούν οι πληρωμές κερδών), με ελάχιστο ετήσιο ποσό τα 30 εκατ.ευρώ για την πρώτη χρήση και 50 εκατ.ευρώ για τις επόμενες χρήσεις. Από τα μηνιαία αυτά ποσά, το Δημόσιο θα αποδίδει το 20% για κοινωνικές πολιτικές.

- Σε περίπτωση που το συνολικό εισπραχθέν ποσό, για ένα οικονομικό έτος, είναι μικρότερο από την ελάχιστη ετήσια αμοιβή, τότε ο παραχωρησιούχος θα πρέπει να καταβάλλει στο Δημόσιο τη διαφορά μεταξύ της ελάχιστης ετήσιας αμοιβής και του συνολικού ποσού που εισπράχθηκε από τις ετήσιες αμοιβές. Το ελάχιστο εγγυημένο έσοδο από την συμμετοχή στα μικτά κέρδη για το δημόσιο ανέρχεται σε τουλάχιστον 580 εκατ.ευρώ.