Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε σε -4,0%, τον Ιούλιο του 2013, από -4,1% τον περασμένο μήνα. Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 855 εκατ. ευρώ (Ιούλιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 1.434 εκατ. ευρώ).

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούλιο του 2013, ήταν αρνητική κατά 482 εκατ. ευρώ (Ιούλιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 942 εκατ. ευρώ), ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -4,6%, από -4,9% τον Ιούνιο του 2013. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε -3,9% από -4,2% τον περασμένο μήνα και η καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 449 εκατ. ευρώ (Ιούλιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 822 εκατ. ευρώ). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -14,5% από -15,4%, τον Ιούνιο του 2013.

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 39 εκατ. ευρώ (Ιούλιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 33 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε στο -1,2% από -1,6% τον Ιούνιο του 2013.

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 412 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Ιούλιο του 2013 (Ιούλιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 459 εκατ. ευρώ), και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -3,7% από -3,6% τον Ιούνιο του 2013.