Από την ερχόμενη Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου, θα αρχίσει να λειτουργεί μια ειδική διαδικτυακή εφαρμογή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), στην οποία οι βενζινοπώλες (υπόχρεοι εγκατάστασης συστήματος εισροών- εκροών) θα επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του μητρώου εγκατάστασης και θα καταχωρίσουν τα στοιχεία των δεξαμενών και αντλιών καυσίμων της εγκατάστασης.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υυπουργείου Οικονομικών την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές διαλειτουργικότητας και πλέον θα γίνεται καταγραφή των κινήσεων εισροών – εκροών στη Γ.Γ.Π.Σ. 

Μετά τη συλλογή των αρχικών στοιχείων θα ξεκινήσουν και οι έλεγχοι συμμόρφωσης από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
 
Ενώ το υπουργείο πρόσθεσς πως η απαραίτητη Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα συστήματα εισροών εκροών στις φορολογικές αποθήκες – συστήματα που λόγω όγκου των αποθηκών αυτών, έχουν μεγαλύτερη τεχνική πολυπλοκότητα – είναι στα τελικά στάδια διαβούλευσης και θα έχει υπογραφεί πριν το τέλος του Σεπτεμβρίου.