Μειώθηκαν κατά 16% στα 132,4 εκατ. ευρώ από 157,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012 τα έσοδα της Ελληνικής Τράπεζας το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. .

Η τράπεζα εμφάνισε ζημίες 46,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 14,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης.

Επιπλέον, στο εξάμηνο του 2013 οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 121% και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 287 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2012, πριν την εισαγωγή της αυστηρότερης μεθοδολογίας.

Η αρνητική διαφοροποίηση αποδίδεται επίσης στις ζημίες ύψους 10,3 εκατ. ευρώ που προέκυψαν από την πώληση του δικτύου καταστημάτων της στην Ελλάδα.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 16% στα 85,5 εκατ. ευρώ από 101,3 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων παρουσίασε μείωση της τάξεως του 17% στα 46,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 56,3 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μείωση των μη επιτοκιακών εσόδων οφείλεται στα μειωμένα κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ομολόγων και συναλλάγματος σε σύγκριση με πέρυσι.