Η Ικτίνος ενημερώνει ότι η αποκοπή του δικαιώματος στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,025 ευρώ ανά μετοχή, που υπόκειται στην έγκριση της έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 3/9/2013, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου. 

Ως ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων της επιστροφής κεφαλαίου (Record Date) ορίστηκε η Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013, ενώ η έναρξη καταβολής της επιστροφής θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013.