Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον Ιούνιο 2013 σε σύγκριση με την αντίστοιχη Δύναμη του Ιουνίου 2012,παρουσίασε μείωση κατά 3,5% έναντι μείωσης 2,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία M100 ΚΟΧ και άνω, το ίδιο διάστημα σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουνίου 2012, παρουσίασε μείωση 0,2%, έναντι αύξησης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011.