Ισχυρή αύξηση κερδών στις τράπεζες μετά το 2015  προβλέπει ο οίκος Exotix, προτείνοντας αγορά των ελληνικών τραπεζών για όσους επενδυτές εκτιμούν ότι θα ανακάμψει  η ελληνική  οικονομία. 

Η ανακεφαλαιοποίηση και η συγκέντρωση στον κλάδο, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, δείχνουν ότι έρχονται καλύτερες μέρες για την κερδοφορία του τραπεζικού κλάδου. 

Η Exotix εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να ενισχύσουν την κερδοφορία τους σωρευτικά κατά 10 δισ. ευρώ από τα πιεσμένα επίπεδα του 2012-13, με «οδηγό» τη βελτίωση στα καθαρά κέρδη από τόκους και τη σταδιακή μείωση των προβλέψεων και των λειτουργικών δαπανών. 

Ειδικότερα, τονίζει ότι η κερδοφορία θα μπορούσε να ενισχυθεί κατά 3-4 δισ. ευρώ από τα καθαρά έσοδα από τόκους θα μπορούσαν να διαμορφωθούν σε 3-4 δισ. ευρώ υψηλότερα,  από τις προβλέψεις  κατά 5 δισ. ευρώ και από μειώσεις κόστους στους ομίλους κατά 1 δισ. ευρώ.