Ο Γιώργος Κουτσός αναλαμβάνει αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών

Ο κ. Κουτσός, διαθέτει σημαντική διεθνή εμπειρία στα αντικείμενα επενδυτικής τραπεζικής, επενδύσεων επιχειρηματικών συμμετοχών (privateequity) και στρατηγικής με ιδιαίτερη έμφαση στο χρηματοπιστωτικό κλάδο. 

Από τον Ιούλιο του 2011 είναι Διευθυντής Επενδύσεων στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με ενεργό ρόλο στη διαδικασία αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησης του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος. 

Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του στο ΤΧΣ διατέλεσε για οχτώ (8) χρόνια στέλεχος του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, στις μονάδες Επενδυτικής Τραπεζικής και Επιχειρηματικών Συμμετοχών, αρχικά στο Λονδίνο (NBG International) και από το 2009 στην Ελλάδα. Η τελευταία θέση του ήταν Επικεφαλής Συγχωνεύσεων, Εξαγορών και Έργων Κεφαλαιαγοράς, έχοντας αναλάβει πολυάριθμες σημαντικές διασυνοριακές και εγχώριες συναλλαγές για λογαριασμό τραπεζών και εταιρικών πελατών. Πριν την Εθνική Τράπεζα, ήταν σύμβουλος επιχειρήσεων στη BostonConsultingGroup, αναλαμβάνοντας έργα για εταιρείες υψηλού προφίλ στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα. 

Είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, με μεταπτυχιακούς τίτλους σε Προχωρημένη Χημικομηχανική (MSc) και σε Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το ImperialCollege του Λονδίνου.