Με 34 λιγότερα καταστήματα λειτουργεί φέτος ο όμιλος SPRIDER STORES ενώ ο κύκλος εργασιών του παρουσίασε μείωση 45% ενώ οι ζημιές στο εξάμηνο ήταν 25 εκ. ευρώ.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας, η συνεχιζόμενη πτώση της κατανάλωσης λόγω της παρατεταμένης ύφεσης της Ελληνικής Οικονομίας, της κρίσης χρέους καθώς και του κλίματος αβεβαιότητας που επικρατεί στην χώρα μας, χαρακτήρισαν και το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων – υποδημάτων στην Ελλάδα παρουσιάζουν πτώση της τάξης του 6,5%.

Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2013, συνέχισε τις ενέργειες εξορθολογισμού του δικτύου πωλήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με την διακοπή λειτουργίας 24 σημείων πώλησης στην Ελλάδα καθώς και 7 καταστημάτων στην Ρουμανία και 1 καταστήματος στην Βουλγαρία. Ως εκ τούτου την 30/06/2013 το δίκτυο πωλήσεων του Ομίλου αριθμούσε 61 σημεία πώλησης, εκ των οποίων 54 καταστήματα βρίσκονταν στην Ελλάδα, 3 στην Ρουμανία και 4 στην Βουλγαρία. Να σημειωθεί ότι οι θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου σε Ρουμανία και Κύπρο βρίσκονται πλέον σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Μετά το τέλος του εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης και μέχρι σήμερα ο Όμιλος προχώρησε στο κλείσιμο ακόμη 10 σημείων πώλησης στην Ελλάδα και 3 σημείων πώλησης στην Βουλγαρία. Συνεπώς, την 31ηΑυγούστου 2013 ο Όμιλος λειτουργούσε ένα δίκτυο πωλήσεων που απαρτιζόταν από 48 σημεία πώλησης, εκ των οποίων 44 στην Ελλάδα, 3 στην Ρουμανία και 1 στην Βουλγαρία.

Επιπλέον, την 8η Ιανουαρίου 2013, η Εταιρία υπέβαλε ενώπιον του αρμοδίου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αίτηση υπαγωγής της στη διαδικασία εξυγίανσης και λήψης προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επομ. του Ν.3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα. Η υποβολή της αίτησης κατέστη αναγκαία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της Εταιρίας, την εξασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων της και την προστασία της έναντι των πιστωτών της. Η αίτηση συζητήθηκε την 23η Απριλίου 2013 και απερρίφθη δυνάμει της υπ’ αριθ. 8552/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Η Εταιρία κατέθεσε έφεση έναντι της ως άνω απόφασης και το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης την έκανε δεκτή, δυνάμει της οποίας απαγορεύτηκε οποιαδήποτε ατομική δίωξη από κάθε είδους πιστωτή μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της έφεσης και υπό τον όρο συζήτησης της έφεσης στις 23/09/2013 ώρα 10.00 ενώπιον του Δ’ τμήματος του Εφετείου Θεσσαλονίκης, όπως ήδη έχει προσδιορισθεί.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 45,8% και ανήλθε σε  22,365 εκ. ευρώ  έναντι 41,261 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι σημαντικότεροι λόγοι που οδήγησαν στην μείωση των πωλήσεων συνοψίζονται αφενός στις συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική αγορά, όπως αυτές έχουν περιγραφεί παραπάνω καθώς στην μείωση του αριθμού σημείων πώλησης βάσει του σχεδίου αναδιοργάνωσης της Εταιρίας.

Αντίστοιχα, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε  4,983 εκ. ευρώ  έναντι  20,297 εκ. ευρώ  το πρώτο εξάμηνο του 2012, μειωμένα κατά 75,4%. Το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε κατά 26,8 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 22,3% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 49,1% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η συμπίεση του μικτού περιθωρίου πέραν της ανωτέρω μείωσης του κύκλου εργασιών αποδίδεται επίσης στις συνεχόμενες προσφορές ανταγωνιστικών τιμών στα προϊόντα καθώς και στην πώληση προϊόντων χαμηλότερου περιθωρίου κέρδους σε σχέση με την παρελθούσα χρήση.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημίες  12,512 εκ. ευρώ έναντι ζημιών  13,473 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012. Σημειωτέο ότι τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, προ αποσβέσεων, κατά το πρώτο εξάμηνο 2013 ανήλθαν σε  15,746 εκ. ευρώ από  22,246 εκ. ευρώ  το πρώτο εξάμηνο του 2012, μειωμένα κατά 29,2%, επιβεβαιώνοντας έτσι τις συνεχείς προσπάθειες της Διοίκησης για τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και στην τρέχουσα χρήση.

Συνεπεία των ανωτέρω, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ζημίες 15,082 εκ. ευρώ  έναντι ζημιών  18,095 εκ. ευρώ  την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε   2,568 εκ. ευρώ . έναντι   4,622 εκ. ευρώ  το πρώτο εξάμηνο του 2012, μειωμένες κατά 44,4% γεγονός που αποδίδεται στην συγκράτηση των επενδύσεων.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες  25,548 εκ. ευρώ  έναντι ζημιών  25,002 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες  25,227 εκ. ευρώ  έναντι ζημιών  25,100 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεχίζει την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού και για έτος 2013, εξετάζοντας συνεχώς τις ευμετάβλητες συνθήκες τόσο της ελληνικής αγοράς όσο και των περιφερειακών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται στη ΝΑ Ευρώπη έτσι ώστε εγκαίρως να προσαρμόζει τη στρατηγική της όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στρατηγικές προτεραιότητες και για την τρέχουσα χρήση παραμένουν ο εξορθολογισμός του δικτύου πωλήσεων, η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, η ισχυροποίηση της λειτουργικής ταμειακής ροής και η διατήρηση της ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής. Τέλος ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρίας κρίνεται αφενός η ένταξη της Εταιρίας στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 99 Ν. 3588/2007 και αφετέρου η είσπραξη των ασφαλιστικών αποζημιώσεων για τα καταστραφέντα αποθέματα και πάγιο εξοπλισμό από την πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου 2012.