Την πληρωμή υψηλών προστίμων από τις ελβετικές τράπεζες για μυστικούς λογαριασμούς αμερικανών πελατών τους προβλέπει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ελβετίας.

Ειδικότερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υπέγραψε συμφωνία με την ελβετική κυβέρνηση, με βάση την οποία ελβετικές τράπεζες μπορούν να πληρώνουν πρόστιμο για να αποφύγουν ή να αναβάλουν διώξεις στο πλαίσιο της μακρόχρονης έρευνας της Ουάσιγκτον για τη φοροδιαφυγή αμερικανών πολιτών.

Το πρόγραμμα διακανονισμού θα έχει εφαρμογή σε περίπου 100 ελβετικές τράπεζες, με την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσουν να αποκαλύψουν τα περιουσιακά στοιχεία που έκρυβαν σε αυτές οι αμερικανοί πελάτες τους.

Η συμφωνία θα εφαρμοσθεί μόνο για όσες τράπεζες δεν εμπλέκονται σε έρευνες των αμερικανικών αρχών για τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων.